FAZONSKI ELEMENTI    
   
   
   
   
UGRADBENA GARNITURA UGRADBENA GRT. ZA VENTIL     (1", 6/4", 2")    
       
           
  DN DN    
  50 L=  750    
  80 L=1000    
  100 L=1250    
  150 L=1500    
   
   
   
ŽABLJI POKLOPAC OGRLICA ZA PL. CIJEV    
             
   
  DN
  DN DN  
   50    5 kg 1" 6/4"  
   80    8 kg 63 63  
  100  10 kg 75 75  
90 90  
110 110  
140 140  
160 160  
  200  
   
   
ZUPČASTA SPOJNICA GIBAULT SPOJNICE - TIP "C", "D"    
         
   
DN   DN DN    
63 tip/type "C" tip/type "D"    
75 50 50    
90 80 80    
110 100 100    
125 125 125    
140 150 150    
160 200 200