Ljevaonica Duga Resa d.o.o.    Mrežnička obala 1 , 47250 Duga Resa , HRVATSKA  
tel/fax :++385 +47 841 550 , +47 841 551 , +47 841 552      E-mail : ljevaonica-d.resa@ka.t-com.hr